Välkommen till Allekvia Gästgiveri's hemsida!

Här kan du titta på bilder för att få reda på hur det ser ut både inom- och utomhus vid olika evenemang. Dessutom kan du se vad vi kan stå till tjänst med och hur du kommer i kontakt med oss.